نمونه دهی صحیح ناشتا

اطلاعاتي كه در اين قسمت آمده به جمع آوري صحيح نمونه هاي لازم جهت آزمايشهايي كه پزشكان درخواست كرده اند، کمک می نماید. بنابراين ابتدا موارد را بدقت بخوانيد و قبل از مراجعه به آزمايشگاه كاملاً‌ رعايت فرمائيد.

نمونه ناشتا

ممكن است براي بعضي از آزمايشها نمونه خون يا ادرار بصورت ناشتا لازم باشد. دليل آن تغيير ميزان برخي از مواد موجود در خون يا ساير مايعات بدن پس از خوردن غذاست و لذا لازم است از چند ساعت قبل غذايي خورده نشود ، مثل آزمايش قند (گلوكز) و بعضي از چربيها (تري گليسريدها) . دليل آن هم اندازه گيري فاكتورهاي بيوشيميايي خون در شرايط استاندارد مي باشد.

لذا اگر از شما خواسته شود ناشتا به آزمايشگاه مراجعه كنيد ، رعايت نكات زير الزامي است :

 

  • دوازده ساعت قبل از دادن نمونه از خوردن غذا و نوشيدني (به جز آب) پرهيز كنيد. بطور معمول شروع پرهيز از 8 شب قبل از روز آزمايش زمان مناسبي است .
  • در صورت احساس تشنگي مي توانيد آب بنوشيد ولي نوشيدن آبميوه ، چاي و قهوه ممنوع است .
  • در مدت زمان ياد شده سيگار نكشيد ، آدامس نجويد ، ورزش نكنيد.
  • چنانچه در حال مصرف داروهاي خاصي مي باشيد ، مصرف را ادامه دهيد مگر آنكه پزشكتان شما را منع كند.
  • پس از انجام نمونه گيري رژيم غذايي طبيعي خود را از سر گيريد.